پروال | Proval

در هنگام خرید به نشانه های اصالت کالا توجه کنید
ارم حک شده

 *   لوگوی حکاکی شده با لیزر در قسمت فوقانی سمت چپ تمامی محرک های پنوماتیکی

شماره سریال اختصاصی

 *   شماره سریال قابل استعلام توسط کارخانه سازنده

بارکد محصول

 *   ارسال Certificate of Origin توسط کارخانه سازنده به صورت مستقیم برای خریدار

کنار محصول

 *   در پوش های جانبی با طراحی متفاوت نسبت به نمونه های تقلبی